شماره 38 مجله The MagPi

نوشته شده توسط آی دریمز در 4 مهر 1394

38-Cover

شماره 38 مجله The MagPi منتشر شد.
اگر شما هم یکی از علاقه مندان بُرد رسپبری پای هستید، به رایگان می توانید، نسخۀ الکترونیک مجلۀ The MagPi را دریافت نمایید. این مجله به زبان انگلیسی و بصورت ماهانه منتشر می شود که شامل جدیدترین پروژه ها و آموزش های مرتبط با رسپبری پای، آموزش برنامه نویسی، معرفی ماژول های مرتبط و… می باشد. نسخۀ 38 این مجله را، از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود شماره 38

شماره 37 مجله The MagPi

نوشته شده توسط آی دریمز در 9 شهریور 1394

001_TheMagPi37

شماره 37 مجله The MagPi منتشر شد.
اگر شما هم یکی از علاقه مندان بُرد رسپبری پای هستید، به رایگان می توانید، نسخۀ الکترونیک مجلۀ The MagPi را دریافت نمایید. این مجله به زبان انگلیسی و بصورت ماهانه منتشر می شود که شامل جدیدترین پروژه ها و آموزش های مرتبط با رسپبری پای، آموزش برنامه نویسی، معرفی ماژول های مرتبط و… می باشد. نسخۀ 37 این مجله را، از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود شماره 37

شماره 36 مجله The MagPi

نوشته شده توسط آی دریمز در 8 مرداد 1394

36_Cover

شماره 36 مجله The MagPi منتشر شد.
اگر شما هم یکی از علاقه مندان بُرد رسپبری پای هستید، به رایگان می توانید، نسخۀ الکترونیک مجلۀ The MagPi را دریافت نمایید. این مجله به زبان انگلیسی و بصورت ماهانه منتشر می شود که شامل جدیدترین پروژه ها و آموزش های مرتبط با رسپبری پای، آموزش برنامه نویسی، معرفی ماژول های مرتبط و… می باشد. نسخۀ 36 این مجله را، از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود شماره 36

شماره 35 مجله The MagPi

نوشته شده توسط آی دریمز در 6 تیر 1394

001_TheMagPi35

شماره 35 مجله The MagPi منتشر شد.
اگر شما هم یکی از علاقه مندان بُرد رسپبری پای هستید، به رایگان می توانید، نسخۀ الکترونیک مجلۀ The MagPi را دریافت نمایید. این مجله به زبان انگلیسی و بصورت ماهانه منتشر می شود که شامل جدیدترین پروژه ها و آموزش های مرتبط با رسپبری پای، آموزش برنامه نویسی، معرفی ماژول های مرتبط و… می باشد. نسخۀ 35 این مجله را، از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود شماره 35

شماره 34 مجله The MagPi

نوشته شده توسط آی دریمز در 10 خرداد 1394

34

شماره 34 مجله The MagPi منتشر شد.
اگر شما هم یکی از علاقه مندان بُرد رسپبری پای هستید، به رایگان می توانید، نسخۀ الکترونیک مجلۀ The MagPi را دریافت نمایید. این مجله به زبان انگلیسی و بصورت ماهانه منتشر می شود که شامل جدیدترین پروژه ها و آموزش های مرتبط با رسپبری پای، آموزش برنامه نویسی، معرفی ماژول های مرتبط و… می باشد. آخرین نسخه این مجله را، از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود شماره 34

شماره 33 مجله The MagPi

نوشته شده توسط آی دریمز در 12 اردیبهشت 1394

33شماره 33 مجله The MagPi منتشر شد.
اگر شما هم یکی از علاقه مندان بُرد رسپبری پای هستید، به رایگان می توانید، نسخۀ الکترونیک مجلۀ The MagPi را دریافت نمایید. این مجله به زبان انگلیسی و بصورت ماهانه منتشر می شود که شامل جدیدترین پروژه ها و آموزش های مرتبط با رسپبری پای، آموزش برنامه نویسی، معرفی ماژول های مرتبط و… می باشد. آخرین نسخه این مجله را، از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود شماره 33

شماره 32 مجله The MagPi

نوشته شده توسط آی دریمز در 10 فروردین 1394

32شماره 32 مجله The MagPi منتشر شد.
اگر شما هم یکی از علاقه مندان بُرد رسپبری پای هستید، به رایگان می توانید، نسخۀ الکترونیک مجلۀ The MagPi را دریافت نمایید. این مجله به زبان انگلیسی و بصورت ماهانه منتشر می شود که شامل جدیدترین پروژه ها و آموزش های مرتبط با رسپبری پای، آموزش برنامه نویسی، معرفی ماژول های مرتبط و… می باشد. آخرین نسخه این مجله را، از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود شماره 32

شماره 31 مجله The MagPi

نوشته شده توسط آی دریمز در 9 اسفند 1393

31

شماره ۳1 مجله The MagPi منتشر شد. خبری خوبی که برای دوستداران به رسپبری پای دارم این است که، طبق خبری که در وب سایت بنیاد رسپبری پای درج گردیده، از این پس مجله The MagPi به صورت رسمی از طریق وب سایت این بنیاد قابل دریافت است و قرار است از لحاظ محتوایی بسیار عالی تر ظاهر گردد.
اگر شما هم یکی از علاقه مندان بُرد رسپبری پای هستید، به رایگان می توانید، نسخۀ الکترونیک مجلۀ The MagPi را دریافت نمایید. این مجله به زبان انگلیسی و بصورت ماهانه منتشر می شود که شامل جدیدترین پروژه ها و آموزش های مرتبط با رسپبری پای، آموزش برنامه نویسی، معرفی ماژول های مرتبط و… می باشد. آخرین نسخه این مجله را، از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود شماره 31

شماره 30 مجله The MagPi

نوشته شده توسط آی دریمز در 22 بهمن 1393

issue30final

شماره 30 مجله The MagPi منتشر شد.
اگر شما هم یکی از علاقه مندان بُرد رسپبری پای هستید، به رایگان می توانید، نسخۀ الکترونیک مجلۀ The MagPi را دریافت نمایید. این مجله به زبان انگلیسی و بصورت ماهانه، توسط عده ای از علاقه مندان به رسپبری پای و با سردبیری Ash Stone منتشر می شود که شامل جدیدترین پروژه ها و آموزش های مرتبط با رسپبری پای، آموزش برنامه نویسی، معرفی ماژول های مرتبط و… می باشد. برای دریافت تمامی نسخه های این مجلۀ، به سایت آن مراجعه کنید.

دانلود شماره 30

نسخه ویژه مجله The MagPi

نوشته شده توسط آی دریمز در 11 بهمن 1393

issueSE1final

اولین نسخه ویژه مجله The MagPi منتشر شد. این نسخه خلاصه ای از 29 شماره گذشته این مجله است که در 132 صفحه منتشر شده است.
اگر شما هم یکی از علاقه مندان بُرد رسپبری پای هستید، به رایگان می توانید، نسخۀ الکترونیک مجلۀ The MagPi را دریافت نمایید. این مجله به زبان انگلیسی و بصورت ماهانه، توسط عده ای از علاقه مندان به رسپبری پای و با سردبیری Ash Stone منتشر می شود که شامل جدیدترین پروژه ها و آموزش های مرتبط با رسپبری پای، آموزش برنامه نویسی، معرفی ماژول های مرتبط و… می باشد. برای دریافت تمامی نسخه های این مجلۀ، به سایت آن مراجعه کنید.

دانلود این نسخه